Hella Autotechnik s.r.o. ve spolupráci s Fakultou strojní VŠB-TUO otevřela od školního roku 2011/2012  pro 4. ročník magisterského studia nový studijní předmět Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů, který je od školního roku 2013/2014 povinný pro Katedru výrobních strojů a konstruování (340) a Katedru robotiky (354). Letní semestr proběhne v rozsahu 28 hod. přednášek a 28 hod. cvičení v 7 tématech se zaměřením na automobilový průmysl. Semestr bude zahájený 13.2.2020 a ukončený 14.5.2020. Výuka bude probíhat každý čtvrtek 7:15 ÷ 8:45  hod. jako přednáška v učebně RV 101 (CPIT) a poté cvičení 9:00 ÷ 10:30   hod. v učebně RV 101 (CPIT).

♦ Detailní rozvrh pro letní semestr 2020 najdete pod tímto odkazem.
♦ Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu 2020 a zadání seminární práce najdete pod tímto odkazem.
♦ Seznam seminárních projektů 2020 najdete pod tímto odkazem.

Výuka je realizována specialisty společnosti Hella Autotechnik v uvedeném rozsahu. Pokud se chcete dozvědět více o návrhu a vývoji světelné techniky, o problematice vstřikování plastů, základů elektroniky a optiky, způsobilosti výrobku, testování a nástrojích pro včasné plánování kvality, máte jedinečnou možnost seznámit se s moderními metodami používanými v automobilovém průmyslu.

Podrobné informace o novém studijním předmětu podá doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář (vedoucí Katedry výrobních strojů a konstruování - 340) nebo  Ing. Jaroslav Schwarz (Hella Autotechnik).

 Název:  Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů
 Zkratka:  PvSKA
 Číslo předmětu:  340-0569
 Přednášející:  pracovníci Hella Autotechnik
 Cvičící:  pracovníci Hella Autotechnik a pracovníci katedry 340
 Garantující katedra:  Katedra výrobních strojů a konstruování - 340
 Garant předmětu:  doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
 Určeno pro fakulty:  FS
 Určeno pro typy studia:  navazující
 Rok zavedení:  2011/2012
 Rozsah:  2 + 2 (hod.)
 Ukončení:  Klasifikovaný zápočet
 Povinnost:  povinný
 Jazyk výuky:  čeština
 Počet kreditů:  4
 Semestr:  letní
 Ročník:  4

 

Výukové téma Hod. přednášek / semestr Hod. cvičení / semestr
Konstruování
2D/3D modelování, sestavy, optimalizace konstrukce z pohledu výroby a montážní linky, standardní díly, robustní design, základy optiky a elektroniky, FuSa
8 8
Problematika plastů I.-III.
technologie vstřikování, vstřikovací formy, povrchové úpravy
8 8
Simulace, prototypy a testování
teplotní, pevnostní a toleranční analýzy, kinematika, optimalizace, prototypové vzorky, plán pro ověření návrhu a zprávy z testování
4 4
Nástroje včasného plánování kvality
FMEA + FuSa, Design of Experiments/Taguchi, Quality Function Deployment
6 6
Průmyslový design
ergonomie, stylistické návrhy, vizualizace
2 2

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie z obhajob seminárních prací formou kolokvia 11.5.2017. Autor fotografií: Jaroslav Schwarz

Fotografie z obhajob seminárních prací formou kolokvia 11.5.2017. Autor fotografií: Jaroslav Schwarz

Fotografie z obhajob seminárních prací formou kolokvia 11.5.2017. Autor fotografií: Jaroslav Schwarz

Fotografie z obhajob seminárních prací formou kolokvia 11.5.2017. Autor fotografií: Jaroslav Schwarz

Fotografie z obhajob seminárních prací formou kolokvia 11.5.2017. Autor fotografií: Jaroslav Schwarz

Fotografie z obhajob seminárních prací formou kolokvia 11.5.2017. Autor fotografií: Jaroslav Schwarz

Fotografie z obhajob seminárních prací formou kolokvia 11.5.2017. Autor fotografií: Jaroslav Schwarz

Fotografie z obhajob seminárních prací formou kolokvia 11.5.2017. Autor fotografií: Jaroslav Schwarz

Fotografie z obhajob seminárních prací formou kolokvia 11.5.2017. Autor fotografií: Jaroslav Schwarz

Fotogalerie ze zahájení semestru 9.2.2012. Autor fotografií: Josef Polák.

Vedoucí katedry Výrobních strojů a konstruování doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář a Proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. zahajují letní semestr.Zahajeni-1.jpg

Ing. Jitka Brodinová, Ph.D. a Ing. Jaroslav Schwarz ze společnosti Hella Autotechnik na přednášce o technologiích spojování plastů.

Zahajeni-2.jpg

Ing. Jitka Brodinová, Ph.D. a Ing. Jaroslav Schwarz ze společnosti Hella Autotechnik na přednášce o technologiích spojování plastů.

Zahajeni-3.jpg

Studenti 4. ročníku na přednášce o problematice plastů.

Zahajeni-4.jpg

Studenti 4. ročníku na přednášce o problematice plastů.

Zahajeni-5.jpg

Datum poslední aktualizace: 27.2.2020

© 2023 Katedra výrobních strojů a konstruováníPřihlásit