Nabízíme spolupráci v oblasti realizace počítačových simulací na speciální zakázky za využití metody konečných prvků a moderních softwarových nástrojů - řešičů.

Kontakt: Doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář,
vedoucí katedry, ladislav.kovar@vsb.cz


 

Typy nabízených počítačových simulací
Lineární analýzy
Nelineární analýzy
 • nelinearity
  • materiálu
  • geometrie
   • ztráta stability 
   • velká přetvoření 
  • okrajové podmínky 
 • kontakt 
 • tření 
 • pružné-plastické chování 
 • creep
Dynamika
 • vlastní frekvence s vlastními tvary kmitů 
 • odezvy
  • modální superpozice 
  • přímé integrace 
 • harmonické odezvy 
 • analýzy náhodných vibrací a zemětřesení
Proudění a přestup tepla
 • vnitřní a vnější proudění nestlačitelného média 
 • přestup tepla vedením a prouděním 
 • ustálený stav
Teplotně - mechanické úlohy
Optimalizační výpočty
Řešení mechanismů

 


 

Simulační software

NX s řešičem Nastran NX
NX I-DEAS
Možno po domluvě i jiné platformy

Zakružovací agregát na výrobu spirálních trub s výmennými zakružovacími rameny – pevnostní statická analýza.obr_01_Agregat.bmp

Obráběcí centrum – pevnostní statická a dynamická analýza.obr_02_Obrabeci_centrum.bmp

Skelet autobusu – pevnostní statická optimalizační analýza.obr_03_Skelet_autobusu.bmp

Přírubový spoj potrubí turbogenerátoru elektrárny – pevnostní statická teplotní analýza.obr_04_Prirubovy_spoj_generatoru.bmp

Klikový hřídel kompresoru – pevnostní statická a dynamická analýza.obr_05_Klikovy_hridel_kompresoru.bmp

Spalovací komora teplárenského kotle – pevnostní statická analýza.obr_06_Spalovaci_komora.bmp

Filtrační zařízení – pevnostní statická optimalizační analýza.obr_07_Filtracni_zarizeni.bmp

Klikový hřídel dvojcinného čerpadla – pevnostní statická analýza.obr_08_Klikovy_hridel_cerpadla.bmp

Licí pánev 150 t – pevnostní statická optimalizacní analýza.obr_09_Lici_panev.bmp

Letmá pila – pevnostní statická a dynamická optimalizační analýza.obr_10_Letma_pila.bmp

Hydraulická stojka – pevnostní statická optimalizační a únavová analýza.obr_11_Hydraulicka_stojka.bmp

 

© 2024 Katedra výrobních strojů a konstruováníPřihlásit