Na tomto odkazu naleznete v záložkách (jako například "Ke stažení", "Směrnice a předpisy" a dalších) důležité praktické informace a rady, které vám (především v rámci VŠB-TU Ostrava) pomohou v orientaci v otázkách registrace a hodnocení výsledků VaV, včetně příslušných směrnic, formulářů a také odkazů na patentové úřady.

Věříme, že tyto informace napomohou především původcům hodnocených výsledků VaV v procesu zveřejňování těchto výsledků a tím přispějí k ulehčení a zrychlení administrativního procesu od myšlenky až například po vydání patentové listiny.

 

Úřad průmyslového vlastnictví

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Proč a jak patentovat

© 2024 Katedra výrobních strojů a konstruováníPřihlásit