1. Společnost Hella Autotechnik nabízí letní stáž pro studenty 4. ročníku Fakulty strojní VŠB.

Zaměření: Benchmarking světlometů a zadních skupinových svítilen
Kde: Konstrukční kancelář v Ostravě a ve vývoji v Mohelnici
Kdy: 2. až 31. července 2012

Náplň práce:
a) Benchmarking
Prověření optických parametrů světlometů a zadních skupinových svítilen v laboratoři za účasti optiků (Mohelnice).
Rozebrání světlometů a zadních skupinových svítilen na prototypové dílně (Mohelnice).
Vypracování podrobného kusovníku (Ostrava).
Zaměření na zajímavá a netradiční konstrukční řešení (Ostrava).
Vypracování prezentace včetně fotodokumentace (Ostrava).
Prezentace na příslušném vývojovém oddělení a zadavatele Benchmarkingu (Mohelnice).
Délka trvání 3 týdny.
Studenti budou pod vedením konstruktérů z Ostravy.
b) Školení Catia V5 (1 týden v Mohelnici)
c) Odměna: 70,- Kč / hod.

Přihlášky včetně strukturovaného životopisu zasílejte na kontaktní adresu ales.barabas@hella.com do 31.5.2012!
V případě velkého zájmu, bude při výběru přihlédnuto k výsledkům závěrečných testů z povinně volitelného předmětu Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů.
Vybraní studenti budou vyrozuměni do 15.6.2012. 

2. Společnost Hella Autotechnik nabízí pro studenty 5. ročníku Fakulty strojní VŠB stipendium. Studenti musí zaslat strukturovaný životopis  na kontaktní adresu jaroslav.axler@hella.com do 15.9.2012! Se zájemci bude v naší Konstrukční kanceláři v Ostravě proveden na začátku zimního semestru školního roku 2012/2013 osobní pohovor. Vybráni budou ti studenti, kteří projeví zájem spolupracovat s naší společností i po absolvování studia. Detailní informace k poskytnutí stipendia sdělí Jaroslav Axler (583 498 271).
V případě velkého zájmu, bude při výběru také přihlédnuto k výsledkům závěrečných testů z povinně volitelného předmětu Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů.
Vybraní studenti budou vyrozuměni do 1.10.2012. 

Datum poslední aktualizace: 24.5.2012

© 2023 Katedra výrobních strojů a konstruováníPřihlásit