VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
FAKULTA STROJNÍ
Katedra výrobních strojú a konstruování, útvar 340
 
Adresa: 17. listopadu 2172/15 , 708 00 Ostrava - Poruba , Česká republika
Tel.: +420 597 324 467
Fax: +420 597 324 559
E-mail: marcela.dluhosova@vsb.cz
http://www.340.vsb.cz
© 2024 Katedra výrobních strojů a konstruováníPřihlásit