• výzkumné práce projekční a konstrukční, studie zaměřené na vývoj prototypů strojů a zařízení,

 • řešení ekologických problémů v oblasti strojů a zařízení v těžkém a lehkém strojírenství v oboru průmyslových pecí a průmyslu pro zpracování druhotných surovin,

 • zpracování rešerší a studií včetně speciálních výzkumných úloh v oblasti strojů pro těžbu a zpracování surovin, průmyslových pecí, strojního vybavení koksoven, oceláren, válcoven a strojů pro zpracování kovového a nekovového odpadu,

 • znaleckou a poradenskou činnost v oblasti konstruování strojů a zařízení, v technické diagnostice a oblasti provozních měření,

 • školení a certifikace personálu v oblasti termodiagnostiky, tribodiagnostiky, vibrodiagnostiky a montážních a optických měření (ve spolupráci s ATD ČR, z.s., Ostrava a DTO CZ, s.r.o., Ostrava),

 • posuzovatelská činnost vybraných důlních zařízení v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 68/1998 Sb. ve znění vyhlášky č. 554/90, kde katedra patří k pracovištím se statutem této posuzovatelské činnosti, certifikace odborné způsobilosti osob podle EN 4500,

 • zpracování znaleckých posudků z oblastí hornictví, strojů a zařízení pro hlubinné doly a povrchové lomy,

 • zpracování rešerší a studií v oblasti problematiky hornických strojů,

 • posuzovatelská činnost na základě řešení vztahu objednatel - dodavatel,

 • poradenská činnost v oblasti zavádění CAD systémů ve výuce na středních a vysokých školách,

 • školení CAD systémů, zejména produktů firmy Autodesk, Dassault Systemes (CATIA) ...,

 • kurzy v oblasti hornických strojů,

 • organizace firemních dnů, odborných seminářů, mezinárodních konferencí, apod.,

 • zajištění spolupráce a kooperace se specializovanými tuzemskými i zahraničními firmami,

 • kontakty na jiná pracoviště (firmy, univerzity) v České republice a zahraničí se zaměřením shodným nebo příbuzným oborům vyučovaným katedrou.

 

© 2024 Katedra výrobních strojů a konstruováníPřihlásit