Bakalářské studium
2302R010 Konstrukce strojů a zařízení

 

Název

Soubor

Velikost

CAD-průmyslový design

Otazky SZZ Bc - CAD-PD.pdf

116 kB

Dopravní a manipulační zařízení

Otazky SZZ Bc - DaMZ.pdf

110 kB

Ergonomie

Otazky SZZ Bc - ER.pdf

113 kB

Provoz a diagnostika strojů

Otazky SZZ Bc - PaDS.pdf

110 kB

Výrobní stroje

Otazky SZZ Bc - VS.pdf

109 kB

Zemní, těžební a stavební stroje

Otazky SZZ Bc - ZTaSS.pdf

110 kB

 

Bakalářské studium
2301R023 Technická diagnostika, opravy a udržování

 

Název

Soubor

Velikost

Technická diagnostika

Otazky SZZ Bc - TD.pdf

111 kB

Tribologie a tribotechnika

Otazky SZZ Bc - TaT.pdf

109 kB

 

Magisterské navazující studium
3909T001 Konstrukční a procesní inženýrství

 

Název

Soubor

Velikost

Dopravní stroje a zařízení

Otazky SZZ Nav - DSaZ.pdf

108 kB

Pohony a převody

Otazky SZZ Nav - PaP.pdf

109 kB

Provoz a údržba strojů

Otazky SZZ Nav - PaUS.pdf

109 kB

Renovační technologie

Otazky SZZ Nav - RT.pdf

111 kB

Stroje pro úpravu druhotných surovin

Otazky SZZ Nav - SpUDS.pdf

116 kB

Stroje pro zpracování odpadu

Otazky SZZ Nav - SpZO.pdf

115 kB

Technická diagnostika

Otazky SZZ Nav - TD.pdf

112 kB

Technická diagnostika a spolehlivost

Otazky SZZ Nav - TDaS.pdf

111 kB

Tribologie a tribotechnika

Otazky SZZ Nav - TaT.pdf

110 kB

Tvářecí stroje

Otazky SZZ Nav - TS.pdf

110 kB

Virtuální modelování a vizualizace

Otazky SZZ Nav - VMaV.pdf

xxx kB

Výpočty technického života strojních součástí

Otazky SZZ Nav - VTZSS.pdf

114 kB

Výrobní stroje

Otazky SZZ Nav - VS.pdf

108 kB

Zemní, stavební a těžební stroje

Otazky SZZ Nav - ZSaTS.pdf

110 kB

 

© 2024 Katedra výrobních strojů a konstruováníPřihlásit