Na tomto odkazu naleznete aktuální nezávislé informace o vědě a výzkumu z oblastí jako jsou například politika výzkumu a vývoje, legislativa a právo, duševní vlastnictví, granty a dotace včetně nabídky aktuálních akcí, seminářů a workshopů nevyjímaje zajímavé rozhovory a blogy.

 

Odkaz na databázi OBD

 

Odkaz na databázi WEB OF SCIENCE

 

Odkaz na databázi SCOPUS

© 2024 Katedra výrobních strojů a konstruováníPřihlásit