Vítáme Vás na stránkách společnosti Hella Autotechnik NOVA, která je dlouhodobě významným partnerem Fakulty strojní VŠB-TUO. Pravidelně nás najdete na akcích Kariéra Plus a na akci Den otevřených dveří Fakulty strojní. Pro studenty máme připravený Hella Trainee program, pomocí kterého získáte praktickou přípravu k výkonu budoucího povolání. V rámci Hella Trainee Programu nabízíme také diplomové práce. Ve školním roce 2011/2012 jsme otevřeli nový studijní předmět Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů na Katedře Výrobních strojů a konstruování, který je od školního roku 2013/2014 povinným předmětem. Studenti 4. ročníku jsou v něm od letního semestru zasvěceni do problematiky konstrukčního návrhu a výrobního procesu světlometu a zadní skupinové svítilny. Absolventi po úspěšném zvládnutí tohoto povinného předmětu budou mít "nakročeno" do profesní kariéry, např. do konstrukční kanceláře, kterou jsme otevřeli 1.9.2011 ve Vědecko-technologickém parku Ostrava a.s. Detailní informace najdete pod jednotlivými odkazy níže.
© 2024 Katedra výrobních strojů a konstruováníPřihlásit